Vedtægter

Uddrag af vedtægterne

§1

Foreningens navn

Foreningens navn er THYGOSPEL og er hjemmehørende i Thisted
Kommune.

 

§2

Foreningens formål

Foreningens formål er gennem gospelsang at være et
livsbekræftende og meningsfuldt fællesskab, hvor mødet
mellem mennesker kan forandre liv og berige hverdagen.
Foreningen tilstræber at arbejde på, at der afholdes 2
gospelkoncerter om året, og at der afholdes en gospel
workshop årligt.

 

 

§3

Medlemskab

Som medlem kan optages enhver over 15 år, som aktivt vil
arbejde for foreningens formål.
Indmeldelse sker på indmeldelsesblanket ved henvendelse til
formanden eller kasseren. Medlemskab er gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent for 1 . halvår. Der er ingen optagelsesprøve og
ingen krav om nodelæsning.

 

§4

Kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingentet til foreningen godkendes på
årlige generalforsamling. Kontigentbeløbet betales 2 gange årligt.
Komplet sæt med vedtægterne kan bestilles via formand eller
kasser.