Vedtægter

Uddrag af vedtægterne

§1

Foreningens navn

Foreningens navn er THYGOSPEL og er hjemmehørende i Thisted Kommune.

 

§2

Foreningens formål

Foreningens formål er gennem gospelsang at være et livsbekræftende og meningsfuldt fællesskab, 
hvor mødet mellem mennesker kan forandre liv og berige hverdagen.
Foreningen tilstræber at arbejde på, at der afholdes 2 gospelkoncerter om året,
 og at der afholdes en gospel workshop årligt.

 

§3

Medlemskab

Som medlemmer kan  optages enhver over 15 år, som aktivt vil arbejde for foreningens formål.
Indmeldelse sker på indmeldelsesblanket ved henvendelse til formanden eller kassereren. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for 1 år. 

Der er ingen krav om nodelæsning. Der vil være uformel samtale en af de første aftener med de nye deltagere. 

 

§4

Kontingent

Bestyrelsens forslag til kontingentet til foreningen godkendes på den årlige generalforsamling. 
Kontingentet betales helårligt, og betales ved sæsonopstart i august.  
Der kan laves individuelle aftaler med bestyrelsen, hvis man har brug for at dele betalingen op.
Første og anden korøvelse er gratis for nye deltagere.

Komplet sæt med vedtægterne kan bestilles via formand eller kasser.