Bestyrelsen

Bestyrelsen er korets styrende organ, og mødes ca. 4 gange om året.
Foruden de medlemmer der er valgt af koret, deltager dirigenten i bestyrelsesmøder.

Formand
Susanne Vigsø Møller
Tlf. 26 36 70 53

Næstformand
Helle Stærk Østergaard
Tlf. 60 87 06 41

Kasserer
Ulla Højbak Bendix
Tlf. 23 96 40 09

Sekretær
Anne-Dorthe Bak Johansen
Tlf. 22 30 53 15

Menigt medlem
Hanne Larsen
Tlf. 26 39 54 66